Doc.dr.sc. Tomislav Lauc izabran je za gostujućeg profesora iz ortodoncije. Doc. Lauc vodit će kolegij Rendgenska kefalometrija i sudjelovati u nastavi iz ortodoncije na dodiplomskom, postdiplomskom i specijalističkom studiju iz ortodoncije na Zavodu za ortodonciju Stomatološkog fakulteta, Sveučilište u Sarajevu.