Naša odgovornost

med-etika

Primum non nocere

Prvo ne škodi bolesniku – ova maksima je glavni etički princip u medicini. Medicinska etika je skup moralnih načela koji obuhvaćaju vrijednosti i mišljenje u medicinskoj praksi. Ona podrazumijeva medicinsku odgovornost, deontološku etiku, formalnu etiku dužnosti i materijalnu etiku vrijednosti. Razni kodovi deontologije izdano od strane liječničkih fakulteta inspirirani su iz Hipokratove zakletve. Pridržavanje najviših higijenskih kriterija, sprječavanje mogućnosti zaraza, primjena isključivo znanstveno dokazanih postupaka u liječenju pacijenta, korištenje bioinertnih i biokompatibilnih materijala i edukacija o novim spoznajama u struci obaveza su svakog liječnika.

Socijalna odgovornost

Socijalna odgovornost je odgovornost prema siromašnima, slabima i bespomoćnima. Pozivamo i Vas da se uključite u program podrške socijalno ugroženih pojedinaca i udruga koje podupiremo – SOS dječje selo Hrvatska, Dom za djecu Nazorova, UNICEF, Umjetnici koji slikaju ustima i nogama, KORAK U ŽIVOT, sudjelovanje u kupovini aparata za Zavod za bolesti uha, grla, nosa KBC Sveti Duh Zagreb, sudjelovanje u opremanju operacione sale za djecu s posebnim potrebama KBC Osijek, DEBRA – Zajedno za djecu leptire.

Financijska odgovornost

Financijska odgovornost zauzima važno mjesto u liječenju. Razvoj moderne medicinske tehnologije često dovodi do nesrazmjera između cijene terapijskih postupaka i mogućnosti primjene. Zbog toga ključnu ulogu u izradi plana terapije ima određivanje medicinskih i funkcionalnih prioriteta. Postava medicinskih prioriteta treba biti temeljni način izrade plana terapije odnosno liječenja. Izuzetak može biti izričiti zahtjev pacijenta u skladu sa svojim uvjerenjem uz punu informiranost od strane doktora.

prav-pac

Prava pacijenta

Najznačajnija prava pacijenata su pravo na informiranost, pravo na sudjelovanje u odlučivanju, pravo na odbijanje zahvata, pravo na zaštitu osobnih i medicinskih podataka. Pacijent mora biti na prikladan način obaviješten o dijagnostičkim postupcima, pretragama, rizicima, opasnostima, mogućnostima komplikacija kako bi u suradnji s liječnikom mogao donijeti ispravne odluke. Takvo informiranje provodi se usmeni, razgovorom te pisanim načinom u obliku Informiranog pristanka koji je i zakonska obaveza. Sve što je liječnik saznao obavljajući svoj posao smatra se liječničkom tajnom i liječnik ju je obavezan čuvati i nakon pacijentove smrti.

Zaštita okoliša

Rad na zaštiti čovjekovog okoliša jedna je od dužnosti liječnika prema društvenoj zajednici. Uvođenje ISO standarda 14001 tzv. Zelenog standarda, borba za ekološku održivost i ekološki aktivizam sastavni su dijelovi društvene odgovornosti.
Standard ISO 14001 uveli smo kako bi normirali svoje postupke i procedure prema principima zaštite okoliša. Osim preventivnih mjera na suzbijanju nastanka i širenja bolesti, postupanja s biomedicinskim otpadom, sprječavanje zagađivanja okoliša i primjeni postupaka kontrole i tretiranja kemijskih i bio materijala naše postupanje djeluje i na razini društvenog angažmana u području zaštite i unaprjeđenja prostora kao važnog segmenta okoliša u urbanoj zajednici.

Holistička stomatologija

Zubi su sastavni dio tijela i općeg zdravlja i znamo da zubno zdravlje ima veliki utjecaj kod drugih procesa u tijelu. U startu analiziramo cjelokupno zdravstveno stanje pacijenta, jer su zubi i desni odraz zdravlja. Umjesto materijala koji se tradicionalno koriste u stomatološkim zahvatima i restauracijama, poput dentalnog amalgama koji sadrži živu, koristimo biomaterijale koji su zdrava alternativa. Naše usluge uključuju digitalnu tehnologiju snimanja sa smanjenom dozom zračenja, lasersku detekciju karijesa s Diagnodent uređajem, edukaciju svakog pacijenta o preventivnoj dentalnoj njezi itd. Liječenje mora biti u skladu s ravnotežom između mišića, čeljusnih zglobova i svih zubnih struktura.