visit-bg

Dječji digitalni ortopan

 

Dječji ortopan zbog specifične putanje kretanja zraka jamči izvrsnu prilagodbu dječjem obliku čeljusti. Dodatno je smanjeno zračenje malog pacijenta, obuhvaćen je cijeli maksilofacijalni kompleks, uključujući i čeljusne zglobove. Mogućnost preklapanja prednjih zuba svedena je na minimum. Vrlo jasno se uočavaju detalji u čeljusti, položaj zametaka trajnih zuba i eventualno prisustvo anomalija i patoloških procesa.