visit-bg

Kraniogram

 

Kraniogram (telerendgen) je snimka lica i potpuno je prilagođena morfologiji pacijenta. Jasno se uočavaju sve koštane strukture i meka tkiva.

Kraniogrami su mogući u sljedećim projekcijama:

1. Latero – lateralni (LL)

ll-kraniogram

2. Postero – anteriorni (PA)

pa-kraniogram