visit-bg

Snimke TMZ

 

Snimke TMZ mogu se snimiti na tri načina: lateralne snimke TMZ sa zatvorenim ustima, lateralne snimke TMZ s otvorenim ustima i frontalne snimke TMZ.

Nudimo Vam slijedeće prikaze na pojedinačnim filmovima:

1. Frontalne snimke i lateralne snimke sa zatvorenim ustima
(4 snimke: desna i lijeva frontalna i desna i lijeva lateralna)

2. Frontalne snimke i lateralne snimke s otvorenim ustima
(4 snimke: desna i lijeva frontalna i desna i lijeva lateralna)

3. Lateralne snimke sa zatvorenim i otvorenim ustima
(4 snimke)

4. Frontalne snimke
(2 snimke)

 

tmz