visit-bg

Zaštita od zračenja

ADA standard
Digitalni studio Zubnog rendgena dr. Lauc standardiziran je prema American Dental Association (ADA) SCDI TR 1023 standardu.

eadmfr-logo

Doc.dr.sc. Tomislav Lauc član je Središnjeg odbora i Odbora za specijalizacije Europske akademije za dento-maksilo-facijalnu radiologiju (European Academy for DentoMaxilloFacial Radiology). Protokoli koje koristi Zubni rendgen dr. Lauc preuzeti su iz protokola Europske akademije.

Primjena osobnih zaštitnih sredstava
Uređaji zadovoljavaju sve propise za zaštitu od zračenja. Rendgensko zračenje je filtrirano zadovoljavajućim propisanim debljinama filtera (2,5mm Al). Postoji zaštitna pregača za pacijente, zaštitnog ekvivalenta od 0,3 mm olova, zadovoljavajuće zaštitne moći. Uz pregaču postoji i dodatni štitnik za štitnjaču, zaštitne moći 0,5 mm Pb.

Izvješće Instituta Ruđer Bošković o ispitivanju dijagnostičkih rendgenskih uređaja u Zubnom rendgenu Ilica 19:

Napredak rendgenske tehnologije omogućila su najviši stupanj sigurnosti današnje rendgenske dijagnostike u stomatologiji. Suvremeni uređaji su sigurni i koriste vrlo male doze zračenja. Prilikom snimanja ne postoji rasap RTG zraka. Svaki uređaj je certificiran na Zavodu za zaštitu od zračenja IRB i DZZZ. Za sve uređaje redovito se provode kontrole i obnova certifikata sukladno Zakonu o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja, Pravilniku o popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima važenja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja, Pravilniku o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju, Pravilniku o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje, Pravilniku o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima, Pravilniku o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i stomatologiji, Pravilniku o uvjetima, rokovima i načinu stjecanja potrebnog stručnog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, te Pravilniku o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima.

Prostorija za snimanje izolirana je baritnom žbukom, a vrata su presvučena zaštitnom olovnom folijom. Osoblje koje rukuje rendgenskim uređajima čine inženjeri medicinske radiologije sa položenim državnim ispitom i licencom za rad sa rendgenskim uređajima i stučno osposobljeni za primjenu svih zaštitnih postupaka.

Vrsta rendgenskih filmova važan je faktor u određivanju rendgenske ekspozicije. The Nationwide Evaluation of X-ray Trends (NEXT) program je 1999. klasificirao intraoralne rendgenske filmove u tri kategorije: D (najsporiji), E i F-speed (najbrži). Što je brzina filma veća, potrebna je manja ekspozicija zračenja. Primjerice, doza zračenja za D filmove je 1,7 mGy po filmu, za E filmove 1,3 mGy a za F filmove 1mGy. Promjena vrste filmova sa D na E smanjuje ekspoziciju 30-40%, s E na F 20-25%, a s D na F čak 60%.

Digitalna tehnologija u velikoj mjeri reducira potrebu za rendgenskim zračenjem. Ekspozicije su višestruko smanjene pa je izloženost pacijenata tijekom snimanja svedena na najmanju moguću mjeru. Pri snimanju djece koriste se posebni programi prilagodjeni za djecu sa dodatno smanjenim zračenjem. Zaštita pacijenta je primarna obaveza svakog našeg inženjera medicinske radiologije i tome se posvećuje potpuna pozornost.

 

zaštita od zračenja