visit-bg

CBCT indikacije – implantologija

Implantologija

Da bi se odabralo odgovarajuće mjesto implantata, potrebno je točna informacija o raspoloživoj kosti, njezinoj kvaliteti i precizna lokacija kritičnih područja. Mjesto gdje se nalazi mandibularni kanal ili maksilarni sinus može se odrediti točno i lako. Uz pomoć paralelnog prikaza svih triju dimenzija, mjernih funkcija te datoteke implantata, moguće je učinkovito i pouzdano mjerenje implantološkog zahvata.

SINUSI – dno, položaj, smjer implantata
MANDIBULARNI KANAL – smjer, položaj, odnos prema korijenima, preostala kost za implantaciju
ŠIRINA ALVEOVOLARNOG GREBENA – količina spongioza i kompakte, granica kosti i čvrstog veziva
LINGVALNI NAGIB UNUTARNJE PLOHE MANDIBULE – položaj arterije lingualis, smjer mandibularnog implantata
UDUBLJENOST BAZE ALVEOLARNOG GREBENA – smjer implantata
NAGIB IMPLANTATA – prema anatomskim strukturama, raspoložive kosti, okolnim zubima
ŠIRINA IMPLANTATA – određivanje prema raspoloživoj kosti
POZICIJA POČETNE TOČKE PREPARACIJE KOSTI – mjesto implantacije
PARAIMPLANTACIJSKA AUGMENTACIJA GREBENA – mogućnost planiranja augmentacije prije implantacije

CBCT je zlatni standard u implantološkom planiranju što je posebice važno i sa sudsko – medicinskog aspekta.

Zahvaljujući točnom omjeru 1:1 mogu se napraviti sve mjere koje su potrebne za sigurnije i preciznije određivanje dimenzija i postavljanje implantata.

Snimke iz međunarodnog standardiziranog DICOM formata mogu se jednostavno prebaciti u većini programskih paketa za dodatno planiranje liječenja. Za sisteme vođene implantologije pomoću implantoloških šablona podaci o volumenu kosti dostavljaju se u DICOM formatu.

Program sadrži modul verifikacija implantata koji služi u implantološkom planiranju za rotiranje svih snimaka oko virtualno postavljenog implantata. Tako se dobiva poboljšan pregled okolnih struktura. Modul je moguće koristiti ukoliko je na slici postavljen crtež implantata. Stoga, ukoliko želite koristiti ovu mogućnost, na uputnici navedite vrstu i tip implantata. Željene implantate ćemo Vam pozicionirat sa strane na slici. Na taj način moći ćete koristiti točan crtež implantata za postavljanje na bilo kojem mjestu na 3D snimci.