visit-bg

CBCT indikacije – kirurgija

Kirurgija

ORALNA I MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Uspjeh kirurškog zahvata u velikoj mjeri ovisi o točnoj i preciznoj dijagnostici. Predkirurška radiološka dijagnostika operateru pruža vizualni prikaz prije i tijekom kirurškog zahvata.

Patološka stanja i anomalije mogu se jednostavno dijagnosticirati i procijeniti uz pomoću 3D snimaka. Neograničen broj snimaka može se napraviti iz jednog skeniranja sa malom dozom zračenja, čineći tako CT na bazi stožaste zrake (Cone Beam CT) najprikladnijim uređajem za maksilofacijalnog kirurga.

Pri planiranju kirurškog zahvata 3D CT pruža najbolje mogućnosti dijagnostike u velikom broju kirurških zahvata:

EKSTRAKCIJE – anatomija i položaj korijena, zaostali korijeni
ALVEOTOMIJA – nagib, položaj, odnos prema kosti i okolnim strukturama, stadij razvoja korijena
CISTE I TUMORI – oblik, veličina, prostorna rasprostranjenost, odnos prema ostalim anatomskim strukturama
VESTIBULOPLASTIKA – debljina grebena, osificiranost, valovitost grebena
ORTOGNATSKA KIRURGIJA – izvrsna vizualizacija i mogućnost bolje komunikacije između specijalista, simetrija i asimetrija
REKONSTRUKTIVNA KIRURGIJA – jasan prikaz anatomskih struktura, lakše planiranje zahvata, utvrđivanje sredine
APIKOTOMIJA – periapikalni proces, prepunjenost, koštani defekt, dio iza korijena

STRANA TIJELA
Traumom ili jatrogeno dospjela strana tijela, poput korijena, implantata, instrumenta, otisne mase ili augmentacijskog materijala lako se i točno mogu lokalizirati. Može se utvrditi nalaze li se u šupljini sinusa ili submukozno, te prisustvo akutne upale ili kroničnih promjena oko stranih tijela.

TMZ
Scanora 3D stvara jasne i detaljne transverzalne, aksijalne i sagitalne snimke zgloba. One u velikoj mjeri pomažu pri utvrđivanju intraartikularne patologije i pri planiranju kirurškog zahvata na zglobu. Moguće je utvrditi prisustvo degenerativnih procesa, kondilarne displazije, smanjenje zglobnog prostora, erodirane plohe, subhondralne sklerozacije, osteofite, ciste, traume i primarne ili sekundarne tumore.

IMPAKTIRANI ZUBI
Za potrebe alveotomije može se napraviti veliki broj presjeka i kutova impaktiranog zuba. Te snimke čine veliku pomoć u određivanju odnosa kutnjaka sa dnom maksilarnog sinusa ili mandibularnog kanala, impaktiranog očnjaka prema korijenima susjednih zuba i baze nosne šupljine, meziodensa prema incizalnom kanalu itd. Može se utvrditi prisustvo resorpcije susjednih zuba i planirati manja preparacija mekog tkiva. Budući da je ta informacija dostupna, specijalist zna što može očekivati prije nego pristupi alveotomiji, svodeći mogućnost problema koji bi se mogli pojaviti na najmanju moguću mjeru.

SINDROMI I MALFORMACIJE/KRANIOFACIJALNE DISPLAZIJE
3D dijagnostika dobiva se uvid u individualne specifičnosti i morfološke osobitosti pacijenta. Olakšano je planiranje i provođenja kirurške terapije.

RASCJEPI USNE I/ILI NEPCA
Jasno se vidi oblik i odnos nesraslih struktura, premaksila, položaj i morfologija impaktiranih i izniklih zuba, položaj unutar grebena, odnosi antagonističkih grebena, morfologija maksile i mandibule, okluzija, transverzalan odnos zubnih lukova. Može se utvrditi simetrija ili stupanj asimetrije septuma, zubnih lukova i nepca. CBCT omogućuje precizno 3D anatomsku sliku, procjenu vrste i veličinu rascjepa te rezidualnih defekata nakon osteoplastike. Utvrđivanje kliničkog statusa je jednostavnije, a planiranje terapije efikasnije.

OROANTRALNA FISTULA
Preciznom dijagnostikom odnosa korijena i sinusa prevenira se nastanak oroantralne fistule, a utvrđivanjem njezinog položaja, veličine i oblika olakšava se terapija. Dijagnostikom odnosa korijena i sinusa omogućena je prevencija, a utvrđivanjem položaja, veličine i oblika olakšana je terapija.

MAKSILARNI SINUSI
Simetričnost, oblik, rasprostranjenost i odnosi prema susjednim strukturama, lako se utvrđuju 3D dijagnostikom. Prisutnost upala, stranih tijela, cisti ili tumora može se bolje dijagnosticirati. Planiranje operativnih zahvata je brže i jednostavnije. Lakše se utvrđuje položaj zaostalih korjenova, potreba za podizanjem dna sinusa i debljine membrane, a sinus lifting se može točnije planirati.

TRAUME I FRAKTURE
Traume maksilofacijalne regije obično sadrže kombinirane povrede različitih struktura.  3D dijagnostikom moguće je dobiti veliki broj važnih informacija tijekom primarne dijagnostike trauma, budući da je snimkom moguće obuhvatiti cijelu regiju. Pri svim potencijalnim ili utvrđenim frakturama viscerokranija, 2D dijagnostiku potrebno je upotpuniti sa 3D CT-om.