visit-bg

CBCT indikacije – ORL

ORL

Mogućnosti 3D CT uređaja da obavi precizna mjerenja i aksijalne snimke, može se iskoristiti za pregled karakteristika dišnih putova, dijagnostiku apneja, bolesti ždrijela i gornjeg dijela dišnog sustava.
Sagitalni pregled gornjeg dišnog puta ili nosnog dijela ždrijela jasno može prikazati odnos adenoidnog tkiva (tzv. trećeg krajnika) sa stražnjim dijelom donje nosne školjke.
Transverzalni način pregleda pomaže pri dijagnostici stanja dišnih putova. Pregled stražnjeg dijela ždrijela koristi se pri određivanju anatomske prepreke koju stvara hipertrofično adenoidno tkivo. Prolaz zraka moguće je mjeriti u tri dimenzije.