visit-bg

CBCT indikacije – ortodoncija

Ortodoncija

Kod planiranja ortodontske terapije pri različitim anomalijama vizualizacija 3D anatomije čeljusti može biti od velike koristi. Postiže se izvrsna preglednost položaja i nagiba zuba i korjenova, lokalizacije i smjera impaktiranih zuba, odnosa korijena i kortikalne kosti. Mnogo su bolje vidljive anatomske strukture poput incizalnog kanala, TMZ, mandibularnog kuta, retromolarnog prostora kao i ukupni odnosi maksile i mandibule što 3D dijagnostici daje primjenu u planiranju ortodontske i ortognatsko-kirurške terapije. Osim toga, pohranjivanje digitalnih modela cijele čeljusti može se trajno provesti na CD mediju što smanjuje potrebu za prostorom koji zauzimaju studijski ili kontrolni sadreni modeli.

Položaj zuba
Moguće je utvrditi nagib i položaj korjenova, debljinu parodonta i parodontne pukotine, osovinu zuba, te rotacije pojedinih zuba. Pri planiranju možemo točno odrediti ekvator svakog zuba i točno pozicionirati bravice pri postavi s obzirom na željeni pomak. Smanjujemo potrebu za tzv. rebondingom i naknadnim pozicioniranjem bravica. Koncept straight-wire dobiva puni smisao s točnim planiranjem i vizualizacijom položaja korjenova.

Impaktirani zubi
Uz pomoć 3D CT uređaja od sada je moguće precizno odrediti mjesto impaktiranih očnjaka i umnjaka, njihov smjer i položaj te odnos prema susjednim zubima. Također je moguće utvrditi je li prisutna i u kojoj mjeri, resorpcija korijena susjednih zuba. Planiranje kombinirane ortodontsko-kirurške terapije u velikoj je mjeri olakšano. Pomicanje impaktiranog zuba nakon kirurškog prikazivanja može biti točnije predviđeno i može skratiti ukupno vrijeme ortodontske terapije.

Maksilarni sinus
Uspostavljanje odnosa između stražnjih zuba gornje čeljusti i kompakte dna sinusa važno je za planiranje pomaka zuba. Netočna dijagnoza tog područja može usporiti pomak, a kasnije može doći i do recidiva.

Incizalni kanal
Pri planiranju zatvaranja dijastema ili torkviranja prednjih zuba treba procijeniti veličinu, oblik i položaj incizalnog kanala koji može blokirati ortodontski pomak.

Ekspanzija luka
Procjenjivanje ima li dovoljno prostora u alveolarnoj kosti kako bi se mogla provesti ekspanzija zubnog luka i da li pacijentova anatomija zahtjeva forsirano širenje nepca može se točnije i preciznije provesti pomoću 3D snimaka. Mjerenjem udaljenosti korijena od vanjske plohe kosti može se spriječiti nastanak jatrogenih recesija i tzv. pretjerani tork korjenova zuba.

Kortikalna kost i poremećaji nicanja
Mjerenje veličine alveolarne kosti odlučujuće je pri određivanju potencijala ortodontskog pomaka. Moguće je postojanje struktura unutar alveolarne kosti, npr. kortikalizacija koja bi zaustavila pomicanje zuba za vrijeme ortodontske terapije. Jednostavno se može utvrditi i udaljenost pojedinog korijena od kortikalne kosti.

Ortognatska predkirurgija i terapija rascjepa
Planiranje kombinirane ortodontsko-kirurške terapije pomoću 3D dijagnostike može značajno ubrzati tijek liječenja,poboljšati komunikaciju između specijalista i omogućiti preciznije planiranje svih terapijskih postupaka.

TMZ
Moguće je promatrati anatomiju kondila, zglobne jamice, zglobne kvržice, položaj kondila s obzirom na interkuspidaciju i simetriju kondila.

Retromolarni prostor
3D dijagnostika u potpunosti omogućuje procjenu molarnog i retromolarnog prostora, što odluke o ekstrakciji umnjaka ili nekog drugog zuba molarne regije.

3D kefalometrijske analize
Korištenjem 3D snimaka moguće je točnije lokalizirati kefalometrijske točke i dobiti dodatni uvid u kraniofacijalne karakteristike pacijenta.