visit-bg

CBCT indikacije – parodontologija

U parodontološkoj praksi 3D CT koristi se za detaljniji pregled prostornih odnosa parodontnih džepova, otvorenosti furkacija i izraženosti koštanih recesija.

PARODONTNI DŽEPOVI
FURKACIJE
RECESIJE