visit-bg

Upute za instalaciju DfS

Skinite i instalirajte DfS

Kada otvorite program:
–  Kliknite na Patient list pa kliknite na Show (F3) – otvorit će Vam se prozor u dnu ekrana na kojem će biti prikazani Vaši pacijenti i nekoliko primjera. Preporučujemo Vam da taj prozor bude uvijek otvoren radi bolje preglednosti.

– Otvorite Cranex D. Kliknite dvostrukim klikom na ortopan u gornjem desnom uglu. Pojavit će se aktivna snimka ortopana i s desne strane Image Toolbox. Desnim klikom miša na maloj slici na Image Toolbox pojavit će se prozor u kojem su opcije koje se prikazuju na Image Toolbox. Stavite kvačice kraj svih opcija.

Ukoliko niste zadovoljni prikazom na Vašem monitoru, podesite prikaz tako da otvorite Options- General setup i na kartici Enhancement prilagodite Matrix size u bijeloj kućici. Možete upisati samo neparne vrijednosti od 1 do 49 (npr. 11, 23, 41).

Napomena: Ukoliko imate problema s downloadom programa DIGORA FOR SCANORA, pošaljite nam mail s opisom problema na: help@lauc.net